Maaltijden/opvangen !

Information

Règlements communaux concernant les redevances pour les services d’accueil en milieu scolaire (S.A.M.S.)

Durant l’année scolaire et pendant les congés scolaires, l’Administration communale de Schaerbeek organise un service d’accueil pour les enfants scolarisés au sein des écoles maternelles et primaires de son réseau d’enseignement, plus communément appelé « S.AM.S. » ou « garderies ».

Les règlements relatifs à ces deux différents types d'accueil sont consultables dans les écoles.

Informatie

Gemeentelijke verordeningen betreffende tarieven voor schoolreceptie (S.A.M.S.)

Tijdens het schooljaar en tijdens schoolvakanties organiseert de gemeentelijke administratie van Schaarbeek een opvangdienst voor kinderen die zijn ingeschreven in kleuterscholen en basisscholen van haar educatieve netwerk, beter bekend als "S.AM.S." Of " kinderopvang ".

De voorschriften met betrekking tot deze twee verschillende soorten opvang zijn op scholen beschikbaar.

Information

Municipal regulations on fees for school reception services (S.A.M.S.)

During the school year and during school holidays, the Schaerbeek Municipal Administration organizes a reception service for children enrolled in kindergartens and primary schools of its educational network, more commonly known as "S.AM.S." Or "daycare".

The regulations relating to these two different types of reception are available in schools.