Inscription !

Information

Les inscriptions aux garderies, aux repas et les abonnements fruits peuvent désormais se faire en ligne via ce site. INSCRIPTION »

Les inscriptions seront centralisées au bureau administratif de l’Administration communale situé chaussée de haecht 226.

Les inscriptions aux garderies et aux repas sont ouvertes à tous les enfants des écoles communales de Schaerbeek.

Si vous avez des difficultés à remplir le formulaire en ligne, veuillez-vous rendre au secrétariat de l’école.

Informatie

U kan uw kind inschrijven voor de voor- en naschoolse opvang, voor de warme maaltijden en voor het fruitabonnement via deze site.

INSCHRIJVING »

De inschrijvingen worden verwerkt en beheerd door de Dienst Nederlandstalig Onderwijs, gelegen te Haachtsesteenweg 226.

Inschrijvingen voor opvang en maaltijden staan open voor alle kinderen in de gemeentescholen van Schaarbeek.

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het online formulier, kan u hulp verkrijgen op het secretariaat van de school.

Information

Registrations for daycare, meals and fruit can be done online via this site.

REGISTRATION »

Registrations are processed and managed at the Administrative Office of the Municipal Administration located on Chaussée de Haecht 226.

Registrations for daycare and meals are open to all children in Schaerbeek municipal schools.

If you have trouble filling out this form, please ask for help at the reception of your school.